Monday, May 30, 2016

34 Things I've Learned at 34

1. הנכס הכי חשוב שיש לי בחיים הוא המשפחה והחברים שלי. על כל השאר אני יכולה לוותר.

1. The most important asset I have in life is my family and friends. the rest I can do without.

2. בכל הפעמים שבהם אמא שלי נדנדה לי לחבוש כובע או למרוח קרם הגנה - היא צדקה.

2. Every time my mother told me to wear a hat or put sunscreen on - she was right.

3. סביר להניח שגם בשאר הדברים שאמרה.

3. She was most likely right about everything else too. 

4. את מתחילה להעריך את אמא שלך באמת רק כשאת הופכת לאמא בעצמך.

4. You only really start to appreciate your mom when you become one yourself.5. אף אחד לא מספר לך עד כמה זה קשה להיות אמא בפעם הראשונה. מצד שני - אף אחד לא מצליח באמת לתאר כמה אושר זה מספק.

5. Nobody tells you how hard it is to be a first time mom. On the other hand - nobody can really describe how absolutely gratifying it is.

6. עדיף לא להתעצבן מהתכונות המעצבנות בבן הזוג שאת לא יכולה לשנות. גם לך יש מספיק כאלה.

6. There's no point getting annoyed about your partner's annoying, unchangeable qualities. You have plenty of those too.

7. ההחלטה הכי טובה שקיבלתי בחיים היתה להתחתן איתו.

7. The best decision I've ever made was marrying him.8. אף פעם לא מאוחר מידי להכיר חברים חדשים.

8. It's never too late to make some new friends.

9. לא משנה כמה טרחה זה יצר עבורי, אני אף פעם לא אתחרט על משהו שעשיתי עבור חברה.

9. It doesn't matter how much trouble I took, I will never ever regret something I did for a friend.

photo: Tali Dovrat

10. תקנו לי כל מתנה שבעולם - אבל מה שאני באמת צריכה זו תוספת של עוד שעה ליממה.

10. You can buy me anything - but what I really need is an extra hour a day.

11. לא משנה כמה טוב הרגשתי עם עצמי באותו יום, אם התמונה צולמה לפני מעל לחמש שנים אני בוודאות אשאל את עצמי: "מה לעזאזל לבשתי ולמה יצאתי עם זה מהבית"?

11. It doesn't matter how good I felt about myself that specific day, If the picture was taken over five years ago, I will definitely ask myself what the hell I was wearing and why did I leave the house looking like that.


12. כשאסתכל בעוד 10 שנים על תמונות מהיום, אתגעגע לכמה רזה ויפה שהייתי. אז עדיף להתחיל להרגיש טוב עם עצמי כבר מעכשיו.

12. When I'll look at recent pictures ten years from now I'll miss how thin and pretty I was, so I might as well start feeling good about myself right now.

13. אם את עושה קעקוע שתתחרטי עליו כעבור כמה שנים, כדאי שהוא יהיה מעבר לכתף, במקום שאת לא רואה.

16. If you're getting a tattoo you might regret in a couple of years, get it over your shoulder where you won't be able to see it.

14. בשורה התחתונה - זה לא משנה איך את נראית באמת כשהילדה שלך שרק התחילה לדבר אומרת "אמא יפה".

13. Bottom line - It doesn't matter what you really look like when your young child who just started talking says "mommy's pretty".

Lily wearing No Biggie clothing

15. אם הייתי יכולה לשנות דבר אחד בעצמי - הייתי בוחרת להוסיף עוד 10 ס"מ לגובה שלי. אבל היות ואני לא יכולה, אני מעדיפה להתנחם בכך שיותר נוח לי בטיסות.

14. If I could change just one thing about myself it would be to add just 4" to my height. But since I can't, I'd rather take comfort in the fact that I feel way more comfortable on planes.

16. אני לעולם לא אלבש את כל הבגדים שארזתי במזוודה.

15. I will never wear everything I packed.

17. תמיד כשאמרח לק, שניה אחרי שאסיים יקרה משהו בלתי צפוי שיאלץ אותי לחרב אותו. עדיף לוותר מראש.

17. A second after I finish painting my nails, something unexpected will always happen, forcing me to ruin my nails. So I opt for giving it up entirely.

18. אני יכולה לצאת מהבית בלי טלפון, ארנק, מפתחות - אבל לא בלי מסקרה.

18. I can leave the house without my mobile, wallet, keys - but never without mascara.

photo: Tali Dovrat

19. יש שתי דרכים עיקריות להצליח -  הרבה מזל או עבודה קשה. אני בוחרת בשניה.

19. There are two main ways to become successful - having lots of luck or working really hard. I choose the latter.

20. אף אחד לא חייב לי כלום. אם אהיה מאושרת, אם אצליח, אם אגשים את הרצונות שלי - זו בחירה שלי בלבד.

20. Nobody owes me anything. If I'm to be happy, if I achieve what I set out for - that's up to me entirely.

21. לאורך השנים למדתי שבמקום לחלום חלומות גדולים ולסמן מטרות רחוקות, אני מעדיפה לחלום כל פעם חלומות קטנים וברי ביצוע ובונה את עצמי ואת העסק שלי צעד אחר צעד. ברגע שאתגר אחד מומש, אני מחפשת את האתגר הבא.

21. The years have taught me that instead of dreaming big and setting far-away goals, I much rather dream a small, achievable dream and build myself and my business one small step at a time. That way, once I realize one dream, I start looking for the next one right away.

photo: Tali Dovrat

22. הדרך הכי נכונה להיות מדויק בעשייה שלך - היא להיות נאמן לעצמך ולא לנסות להיות מישהו אחר.

22. The best way to keep your work accurate is to be loyal to yourself and not try to be anyone else.

23. יועצים עסקיים יכולים לתת הרבה עצות טובות - אבל בסופו של דבר, ההחלטות והתוצאות שלהן הן שלך בלבד.

23. Business advisors can give plenty of good advice - but at the end of the day, the decisions and repercussions are yours and yours alone.

24. אני מרגישה הכי יצירתית דווקא כשיש לי גבולות ברורים.

24. I feel most creative when I have set boundaries.

photo: Tali Dovrat

25. אני לא אוכל לעבור ליד ערימת טושים בלי לסדר אותם לפי צבעים, אבל שולחן העבודה שלי לנצח יהיה מבולגן.

25. I simply can't walk by a set of markers without arranging them according to color, but my office desk will forever stay messy.

26. במקום להכנס למלחמות, אני בוחרת להאמין בקארמה. היא כבר תטפל במי שמגיע לו.

26. Instead of fighting unnecessarily, I choose to believe in karma. It will take care of whoever deserves it.

27. כשמעתיקים אותך, זה לא מחמיא, זה מעצבן. אבל בשביל זה יש את הסעיף הקודם.

27. Imitation isn't a form of flattery, it's just annoying. This is what we have #26 for. 

28. והיות ואני מאמינה גדולה בקארמה וחושבת שדברים טובים קורים לאנשים טובים, אני מנסה להיות טובה ככל שניתן, לפחות רוב הזמן.

28. Since I believe in karma and honestly think that good things happen to good people, I try to always be as good as I can be. Well, most of the time at least.

29. אם זה טעים לי, כנראה שיש בזה הרבה חמאה.

29. If I think it tastes good, it probably has tons of butter in it.

photo: Tali Dovrat

30. תמיד עדיף לנסות. אני מעדיפה לעשות טעויות וללמוד מהן ולהמשיך הלאה, מאשר לוותר על ההזדמנות להצליח.

30. It's always better to try. I'd rather make mistakes, learn from them and move on than to give up an opportunity to do well.

31. הדברים הכי טובים קורים כשמפסיקים להיות מוטרדים מהם ופשוט משחררים.

31. The best things happen when you stop being troubled by them and just let them go.

32. אני משתדלת לא להצטער על כלום. אבל אם כבר יוצא לי להצטער, זה בד"כ על הדברים שלא עשיתי ולא על דברים שעשיתי.

32. I try not to regret anything I've done. But if I do, it's usually regarding things I didn't do rather than things I did.

33. כשאני מסתכלת לאחור, אני זוכרת בעיקר את החוויות, הטיולים, הרגעים יוצאי הדופן ופחות את שגרת היום יום. לכן, אני משתדלת שהשגרה שלי תהיה זרועה בכמה שיותר כאלה.

33. Looking back, I mainly remember the experiences, vacations and generally the more unusual moments rather than the mundane ones. That's why I try to introduce as many of these moments as I can into my day to day life.34. בסופו של דבר, הכשרון שלי שאני הכי גאה בו הוא היכולת לחנות בניסיון אחד גם בחניות הכי צפופות.

34. At the end of the day, the talent I'm most proud of is my ability to park in one go, even in the most tight of parking spaces.

6 comments:

  1. פוסט מקסים
    אני למדתי שעדיף לי הטעויות שלי מאשר האמיתות של מישהו אחר, ככה אני לומדת.
    :)

    ReplyDelete
  2. מזל טוב מקסימה! הרבה תובנות חשובות. תודה על תכשיטים מופלאים שמלווים אותי נאמנה שנים וגורפים מחמאות בכל פעם מחדש.

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...